top of page
IMG_2147.JPG

ENGLISH BELOW

MASTERCOPY 

ONLINE!

De populaire schildercursus de Meesterkopie gaat online van start! 

Start 9 oktober t/m 11 december 2024

Elke woensdagavond 18:30 - 21:00uur

Cursus: Grisaille & glaceren,

schilder: Antoon van Dyck

Beperkt plaats!

Mastercopy Online: Over

ONLINE VIA ZOOM (NL)

9 OKTOBER - 11 DECEMBER 2024

WOENSDAGEN 18:30 - 21:00 uur

Doel van de cursus: Leer de 17de eeuwse manier van schilderen kennen door het portret van Agostino Pallavicini van de Vlaamse schilder Anthony van Dyck te kopiëren in olieverf. Verbreed je kennis over de traditionele schildertechniek en je materialen, om toe te passen in je eigen werk. De gelaagde onderschildering, het palet van de 17de eeuwse schilder, zelf medium maken en de glaceertechniek komt voorbij!


Hoe: Je ontvangt een stappenplan voor de 10 weken met duidelijke instructies en de werkwijze voor deze kopie.

Via Zoom bespreken we wekelijks de voortgang van je werk. In de online groep zitten maximaal 10 deelnemers.

Bij inschrijving krijg je een materiaallijst toegestuurd. Je kunt voor de online lessen je eigen materialen gebruiken. 

Prijs: Groeplessen online:

10 weken | woensdags 18:30 - 21:00 online | max 10 studenten

€ 500,-

Losse handleiding (geen online les)

€ 59,- (BESCHIKBAAR VANAF SEPTEMBER 2024)

Mastercopy Online: Tekst
Mastercopy Online: Contact

SCHRIJF JE HIER IN:

De Meesterkopie online

10 wekelijkse zoom sessies

Start 9 oktober tot 11 december 2024

Bedankt voor de inzending!

Mastercopy Online: Product Gallery

ENGLISH GROUP

OCTOBER 10TH - DECEMBER 12th 2024

THURSDAYS 19:00 - 21:30h

Course objective: Study the 17th century method of painting by copying the portrait of Agostino Pallavicini by the Flemish painter Anthony van Dyck. Broaden your knowledge about traditional oilpainting techniques and materials, to apply in your own work. The layered underpainting, the palette of the 17th century painter, alsomaking your own medium and the glazing technique are discussed!


How: You will receive a step-by-step plan for the 10 weeks with clear instructions and the working method for this copy.

We discuss the progress of your work every week via Zoom. The online group has a maximum of 10 participants.

Price: Group lessons online:

10 weeks | Thursdays 7:00 PM – 8:30 PM | maximum of 5 students per group

€500

Mastercopy Online: Tekst
bottom of page